EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

  • E-öğrenme materyal üretimi eğitimleri,
  • Kendi e-öğrenme materyalinizi kendinizin geliştirmesine yönelik eğitimler,
  • ÖİYS(Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi) için uluslararası standartlara (IMS, SCORM, vb.) uygun e-öğrenme içeriklerinin geliştirilmesi eğitimleri,
  • Elektronik öğrenme içeriklerinin sahip olması gereken eğitsel standartlar ve kullanıcı bilgisayar etkileşimi ile ilgili eğitimler,
  • ÖİYS kurulum, bakım ve kullanım eğitimleri,
  • Atutor, Moodle gibi en fazla tercih edilen açık kaynak kodlu ÖİYS'lerin kurulum, bakım ve kullanım eğitimleri.

Sahibi olduğumuz bilgi birikimimizi kullanarak; proje veya kurum bazında eğitim gereksinimi belirlendikten sonra; bu ihtiyacı en verimli ve en düşük maliyetle karşılayacak çözüm önerileri sunulmaktadır.